Zalecenia ogólne

Podstawowe zasady montażu

Podczas pracy z izolacją należy przestrzegać wszystkich instrukcji podanych na opakowaniu. Właściwe stosowanie metod pracy, w połączeniu z odpowiednio dobranym narzędziem i sprzętem przyczyni się do poprawy jakości pracy.

Do cięcia izolacji najlepiej jest użyć specjalnego noża.

Aby osiągnąć potrzebną grubość izolacji, materiał można układać na 2 do 4 warstw: 50 mm + 50 mm lub 100 mm + 50 mm + 50 mm, itd.

Izolację należy zamontować tak, aby przylegała ściśle do otaczającej konstrukcję ramy i do siebie nawzajem. Przy odpowiednio dobranej grubości, materiał powinien całkowicie wypełniać izolowaną przestrzeń.

Odzież stosowana podczas pracy

Należy stosować rękawice, które ochronią skórę przed podrażnieniami. Aby pył nie dostał się do oczu należy stosować okulary ochronne.

Wentylacja podczas pracy

Odpowiednio przygotowana wentylacja zmniejsza ilość pyłu w pomieszczeniu. Podczas pracy w bardzo zapylonym środowisku, należy używać odpylacza próżniowego. Jeśli jest to niemożliwe, należy stosować odzież ochronną i maskę przeciwpyłową.

Rozpakowanie

Zaleca się otworzenie opakowania na twardej czystej powierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca montażu.

Montaż

Izolację należy ciąć ostrym nożem na twardej czystej powierzchni. Podczas korzystania z elektronarzędzia, stosować odpylacz próżniowy.

Kończenie prac

Po zakończeniu pracy, należy umyć skórę bieżącą wodą, bez pocierania rąk o siebie, aż do zmycia całego pyłu. Po pracy w bardzo zakurzonym warunkach konieczne jest spłukanie ciała pod prysznicem i zmienienie ubrania. Odzieży roboczej nie należy prać ze zwykłą odzieżą.

Przechowywanie materiałów

Pakiety najlepiej przechowywać w suchym zamkniętym pomieszczeniu - chronić przed deszczem, wiatrem, śniegiem i wstrząsami. Jeśli, na przykład, izolacja przechowywana jest na ulicy, na placu budowy, musi być składana na palecie, bez stykania się z podłożem. Opakowanie izolacji należy otwierać bezpośrednio przed jej zamontowaniem. Znacząco zmniejsza to ryzyko uszkodzenia materiału. Ostrożne otwarcie skompresowanego pakietu pozwoli na ponowne wykorzystanie folii opakowaniowej np. do zebrania pozostałości budowlanych.

Podstawowe błędy Przy montażu

Poprawnie zamontowana Izolacja